Aktualizace 2017.1.23

Odpisy zboží

  • Přidáno zobrazení aktuální prodejní ceny v okně odpisu zboží.
  • Přidáno datum načítání posledních příjemek v okně odpisu zboží. Tlačítkem vedle data lze zobrazené příjemky aktualizovat.
  • Přidáno tlačítko v menu v zobrazení celého dokladu odpisu – Vypočítej celkem v aktuálních PC – po stisku spočítá z celého dokladu PC všech odepisovaných položek na dokladu.

Fakturace

  • Sjednocen výpočet ceny u jednotlivých položek na dokladě a na tiskové sestavě. Nyní se jako hlavní cena u obou zobrazení bere prodejní cena včetně DPH (a cena bez DPH je dopočtena z ceny s DPH).

Inventura

  • Upraven převod inventury, přichystán převod starých inventur pod nový formát, zprovozněn editor inventury.
  • Příprava na možnost opravy již ukončené inventury včetně změny data inventury.

Ostatní

  • Příprava na novější verzi EET
  • Drobné opravy v sestavách.

 

 

Napsat komentář