Aktualizace 2017.7.12.1

Provedené změny v nové verzi: Opravena chyba v přepočtu celkové ceny dokladů. Upravena kontrola dat. Zrychlené načítání dokladů, zrušen výpočet celkové ceny, zrušen výpočet počtu příloh dokladů. Import z IS Indas. Upravena chyba v položce daňového dokladu – neukládání předkontace. Upraveno podbarvení položek daňových dokladů dle předkontace.