Aktualizace 2018.11.11

Opravené chyby a provedené změny v nové verzi programu:

 • Upraveno ukládání Editoval dne a Editováno uživatelem – nyní se hodnoty zaktualizují jen v případě, že se opravdu některé ukládané hodnoty uloží. Ne jak dosud okamžitě při stisku tlačítka „Uložit“ i když se nic nezměnilo.
 • Upravena kontrola dat – přidána kontrola ceny bez DPH na dokladech (přepočítává se z ceny s DPH), kontroluje nyní zda je vyplněna předkontace, zaúčtování DPH.
 • Opravena chyba při importu výpisů z banky a při přepočtu hrazených dokladů, kdy program místo sazby DPH 0% bez vlivu zapsal do DB -1% bez vlivu na DPH.
 • Opravena chyba při párování dokladů.
 • Opravena chyba – pokud bylo na položku dokladu účtováno zboží ze skladu, bylo možno tuto položku přiřadit jako úhradu dokladu. Nyní to nelze.
 • Zvýrazněny položky dokladů které jsou úhradou jiného dokladu (podtržený text popisu).
 • Opravená možnost přidání základního zboží do receptáře (nelze přidat samu sebe do receptáře).
 • V kontrole číselníku zboží přidána kontrola na chybně nastavené receptáře.
 • Upraven přepočet skladu v kontrole zboží.
 • Upravena metoda na odpis zboží ze skladu.
 • Úpravy pro provoz na MySQL 10.3

Opravy v prodejní pokladně:

 • Pokladna nyní parsuje EANy s množstvím i cenou dle nastavení v číselníku zboží.
 • Do přímých voleb lze nyní přidat jakékoliv vyhledané zboží i dle názvu (ne jen dle kódu).
 • Upraven odpis zboží ze skladu.
 • Opraveno duplicitní nahrání dokladu na server.
 • Upravena synchronizace číselníku zboží tak aby nedocházelo k zamčení databáze a padání ostních stanic při přístupu do číselníku zboží.
 • Zrychlení synchronizace přidáním indexů do databáze.

Napsat komentář