Aktualizace 2019.01.19.1

upraven odpis zboží ze skladových karet nový grid v prohlížení dokladů, postupně budou tímto gridem nahrazeny i ostatní části programu (grid umožňuje třídění, řazení a filtrování zobrazených dat) nová verze prodejní pokladny využívající nový odpis skladových karet