EET – Elektronická evidence  tržeb

Program Ferda.NET i jeho pokladna jsou plně připraveny pro elektronickou evidenci tržeb tzv. EET.

Základní informace

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti dne 13. 4. 2016, kdy byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod číslem č. 112/2016 Sb.
Zároveň nabyl platnosti doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mimo jiné zavádí snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 %, s výjimkou alkoholických nápojů.

Podnikatelé se budou zapojovat postupně takto:

  • 1. fáze – od 1. prosince 2016: ubytovací a stravovací služby
  • 2. fáze – od 1. března 2017: maloobchod a velkoobchod
  • 3. fáze – od 1. března 2018: ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství
  • 4. fáze – od 1. června 2018: vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Připojení k internetu

Veškeré transakce v hotovosti, platební kartou nebo šeky nahrazující peníze (stravenky, dárkové poukazy apod.) musí být při uzavření transakce odeslány na server finanční správy EET, kde bude zaevidována celková částka za transakci (rozúčtovaná na jednotlivé sazby DPH). Po jejím zaevidování má obchodník povinnost vytisknout účtenku s jedinečným kódem který vrátí server finanční správy. Zákazník si tuto účtenku nemá povinnost převzít. V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Povinnost vytisknout účtenku ovšem neodpadá, na účtenku se vytiskne náhradní kód, který se poté také odesílá na server finanční správy. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění transakce. Podezřele časté výpadky budou ovšem důvodem ke kontrole – z důvodu, aby nedocházelo k obcházení zákona.

Ferda.NET podrobně

Implementace v programu Ferda.NET je naprosto jednoduchá a nepředstavuje pro uživatele žádné zvláštní znalosti nebo dovednosti. Program vše dělá automaticky. Jedinou změnou oproti klasickému fungování je to, že v případě, že udělá obsluha chybu, nelze již chybný doklad, který již byl odeslán na server finanční správy EET, opravit na správnou částku a tuto odeslat opravenou na EET. To bohužel rozhraní finanční správy EET neumožňuje. Proto je třeba jakékoliv opravy u dokladu dělat tak, že vytvoříte nový, opravný doklad, kde uvedete rozdíl oproti původnímu dokladu a tento se opět odešle na server finanční správy EET. Toto omezení je dáno technickými požadavky EET a bohužel nelze jakkoliv obejít.

Prodejní pokladna

Na prodejní pokladně se automaticky veškeré doklady (paragony i dodací listy) placené v hotovosti, kartou nebo poukázkami (stravenky, dárkové poukazy) zasílají okamžitě při uzavření dokladu na server finanční správy EET, kde je transakce zaevidována a finanční správa vrátí zpět unikátní kód, který je uložen do databáze k patřičnému paragonu a vytištěn zákazníkovi na účtenku. Jakmile je doklad uzavřen, již tento doklad nelze jakkoliv upravovat, lze pouze vytisknout.

Musím vést sklad?

Pro elektronickou evidenci tržeb není nutné vést skladové hospodářství. Program Ferda.NET umožňuje pořizovat na doklady položky nevázané na sklad zboží. Nebudete-li chtít vést sklad, budete prakticky fungovat stejně jako na běžné prodejní pokladně – zvolíte typ zboží (např. drogerie 21% DPH), zadáte množství a cenu za zboží. Poté doklad uzavřete.

Ferda.NET

V hlavní části programu Ferda.NET se také musí evidovat tržba pomocí EET. V případě, že budete prodávat koncovému zákazníkovi přímo z hlavní části programu, bez použití „Prodejní pokladny“,  musí být i tyto doklady odeslány na servery finanční správy EET. V hlavní části programu Ferda.NET jde zvolit, zda se jedná o doklad podléhající evidenci tržeb na serveru finanční správy nebo ne. Evidenci nepodléhají např. převody hotovosti na účet/z účtu, převody z pokladny na jinou pokladnu apod.